Cyberkrig i fokus, Børsen

security - Borsen

13 Oct - 2017

Står det til regeringen, vil et kommende forsvarsforlig få et markant digitalt og teknologisk omdrejningspunkt. Regeringen anser cyberangreb, hacking og digital spionage som en efterhånden lige så stor trussel mod Danmark og danske interesser, som mere konventionelle trusler er. “Personligt tror jeg, at cyberangreb kan være lige så ødelæggende for Danmark, som et militært angreb,” siger forsvarsministeren, der håber på, at danske teknologivirksomheder vil byde ind, når en politisk aftale en dag går i udbud.

 

“Glædeligvis er danske virksomheder på de enkelte områder både meget videntunge og konkurrencedygtige. Så selvfølgelig er der her en klar mulighed for de danske virksomheder, – Claus Hjort Frederiksen, Forsvarsminister”

 

Regeringen foreslår også, at Danmark opruster Forsvares droneteknologi, og her øjner selskabet MyDefence en mulighed. MyDefence er blandt verdenslederne i anti-dronteknologi, som for soldater i frontlinjer er lige så vigtigt, som det at selv at kunne bruger droner til overvågning og angreb.

 

“Vi har i forvejen en række militære kunder, og markedet for anti-droneteknologi er kraftigt på vej op. For os er det meget spændende, hvis forsvarsbudgettet får et så markant løft, samtidig med at man siger åbent, at der skal investeres mere i teknologi, herunder i droneteknologi,”

siger Christian Steinø, adm. direktør i MyDefence.

 

Cyberwarfare in focus, Børsen 2017-10-12

If it goes to the government plans, a future defense settlement will have a significant digital and technological focal point. The government considers cyber attacks, hacking and digital espionage as a similar threat to Denmark and Danish interests as more conventional threats are. “Personally, I think cyber attacks can be as destructive to Denmark as a military attack,” said the minister of defense, hoping that Danish technology companies will engage in dialogue when a political agreement is announced today.

 

“Fortunately, Danish companies in the individual areas are both very bright and competitive. So of course, here is a clear opportunity for Danish companies,” – Claus Hjort Frederiksen, Minister of Defense “

 

The government also proposes that Denmark build up the national’s defence drone technology capacity, and here the company MyDefence sees an opportunity. MyDefence is one of the world’s leaders in anti-droning technology, as for frontline soldiers is as important as using drones for surveillance and attack.

 

“We already have a number of military customers and the market for anti-droning technology is on the rise. For us, it is very exciting if the defense budget gets such a significant boost while saying openly that more technology must be invested, including in drone technology, “  – Christian Steinø, CEO of MyDefence.

Link to article: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/181727/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czo5OiJNeWRlZmVuY2UiO30

LinkedIn
Facebook
Twitter